Bosopslag Soft B.V.

Bosopslag Soft BV is ontstaan om logistieke software te ondersteunen. Ook advisering tot implementatie nieuwe software is een belangrijke pijler, waarbij vooraaf de bedrijfsprocessen worden doorgelicht. De belangen van alle stakeholders worden steeds in overleg afgewogen om tot een goede keuze te komen. Advisering is dus breder dan alleen het bedrijfsproces en kijken ook naar de organisatie in zijn geheel.